Valpekull

Valpekull

Valper ble født 12.mai 2024 -

4 hanner og 4 tisper

Leveringsklare i starten på juli

Sadella's Hot'n Spicy "Klara" har fått valper med

N uch DK u(u)ch You to Me are Everything av Badiras "Lobo"


Begge foreldredyr er fri på hofter, albuer og øyne.  Fri via foreldre for GR_PRA1 og 2.


Tusen takk til Kathrine for at jeg fikk låne fine Lobo.